Biennal d'Art 2018

Bases de la XXI Biennal d'Art Contemporani Català 2018

Convocatòria XXI Biennal d’Art Contemporani Català 2018

Es convoca la “XXI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2018”, exposició itinerant, organitzada per Canals-Galeria d’Art, l’Ajuntament de Sant Cugat, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’estimular i de promoure la creativitat dels joves artistes visuals, posant especial atenció en els components d’innovació i experimentació.

1. Hi poden participar tots/es els/les artistes residents i empadronats a Catalunya, nascuts a partir del gener de 1983. No hi poden participar els/les artistes que hagin participat en les dues últimes edicions de la Biennal.

2. El tema, la tècnica i el procediment són lliures. En tractar-se d’una exposició itinerant, les obres no han d’excedir els 200 x 200 cm., en el cas de les obres bidimensionals i de 100 kg. de pes les tridimensionals i d’altres formats, inclòs l’embalatge.

3. Les obres seleccionades s’exposen en primer lloc a Sant Cugat del Vallès, i seguidament, a diferents ciutats de Catalunya, de forma itinerant.

4. La inscripció és gratuïta.

5. Els artistes seleccionats rebran 200 €, com ajut per la producció de l’obra.

6. S’ha de presentar un dossier en un únic arxiu, en format PDF amb:

  • Un mínim de sis fotografies/vídeos –d’alta qualitat- d’obres diferents i inèdites, en color, que l’artista presenta per aquesta biennal, i realitzades dins l’últim any, però que no hagin estat seleccionades ni premiades en cap altre certamen.
  • Cada imatge haurà d’anar acompanyada d’una fitxa tècnica de l’obra: títol, tècnica, suport, mides, any de realització i si cal, comentaris addicionals.
  • Currículum artístic.
  • Dades personals de l’artista: adreça actual –nom, carrer, codi postal i població, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
  • Una fotocòpia del DNI o d’altre document acreditatiu.
  • Els no nascuts a Catalunya, han de presentar fotocòpia d’empadronament a la població corresponent de Catalunya.
  • Declaració jurada i signada de l’artista, on hi consti que les obres que presenta no han estat seleccionades en cap altre concurs.
  • Tots aquests documents són imprescindibles per a optar a la participació en la Biennal 2018

7. Aquest dossier s’ha d’enviar en un únic arxiu, en format PDF a l’adreça de correu electrònic biennal2018@canals-art.com La recepció de dossiers finalitza a les 24 h. dia 28 de febrer de 2018. Per a qualsevol consulta relativa a l’enviament del dossier, trucar al telèfon 607 25 39 98.

8. El jurat de selecció està format per: Manuel Aramendía, Vicedegà de Cultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona, Josep Canals, galerista i director de la Biennal; Aida Marin, Historiadora d’art i comissària d’exposicions de Reus, Albert Mercadé, director de la Fundació Arranz-Bravo de L’Hospitalet de Llobregat, Ricard Planas, director de Bonart de Girona i Jesús Vilamajó, director de l’Embarrat de Tàrrega.

9. Entre les fotografies rebudes en els dossiers, el jurat seleccionarà les obres que formaran part de la “XXI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2018”. Les decisions del jurat són inapel·lables.

10. Els autors seleccionats per a participar en la XXI Biennal hauran d’aportar l’embalatge adient a les característiques de la peça i la naturalesa itinerant de la biennal. Alhora, si les obres han de tenir un muntatge específic, s’acompanyaran amb una fotografia, o croquis model de com han d’anar muntades, o bé s’adjuntaran les corresponents instruccions per realitzar-ne la correcta instal·lació.

11. L’autor/a seleccionat cedeix gratuïtament els drets de reproducció de les obres seleccionades durant el termini de durada de la Biennal i dins el context de la seva itinerància, per tal de promoure i divulgar l’exposició i l’obra seleccionada de la forma més adient possible. Totes les obres reproduïdes als mitjans de comunicació seran citats correctament amb els noms dels autors. La utilització de les reproduccions de les obres sense relació a l’exposició de la Biennal i la seva itinerància queden sota propietat de l’autor/a.

12. La selecció de les obres per a la seva exposició en la Biennal implica la cessió temporal de les mateixes per part dels autors a favor de Canals-Galeria d’Art, com a espai organitzador, mentre duri la Biennal i la seva itinerància, i sols per la utilització dins el context de la Biennal. Durant el període expositiu i d’itinerància de la Biennal no es poden retirar ni reclamar les obres per altres exposicions i intercanvis comercials. Qualsevol incidència, canvi en els períodes d’exposició i d’itinerància s’informarà immediatament als autors/es per al seu coneixement.

13. La participació en aquesta “XXI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2018” estableix l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.

Informació a Internet:

 


CANALS GALERIA D'ART

Carrer Orient, 24 - Sant Cugat - Barcelona
T. 936 754 902
M. 607 253 998

Visites concertades trucant al 607 253 998

infogaleria@canals-art.com

 

Copyright © Canals, Galeria d'Art 2017

Disseny web Creació Singular